Pohled ze dvora: Dvůr statku, který patřil Josefu Paulovi. U pumpy stojí paní Anna Paul, manželka majitele. Žena s trakařem je služebná. Pohled ze dvora: Dvůr statku, který patřil Josefu Paulovi. U pumpy stojí paní Anna Paul, manželka majitele. Žena s trakařem je služebná.