č. p. 16 - Na dvoře paní Antonia Thiele, žena majitele domu Emila Thieleho. č. p. 16 - Na dvoře paní Antonia Thiele, žena majitele domu Emila Thieleho.