č. p. 21 - Franz Werner. Vlastníkem.domu byl jeho příbuzný Josef Werner. č. p. 21 - Franz Werner. Vlastníkem.domu byl jeho příbuzný Josef Werner.