č. p. 29 - Majitelé domu, manželé Anna a Hermann Wagnerovi a jejich dcera Elly. č. p. 29 - Majitelé domu, manželé Anna a Hermann Wagnerovi a jejich dcera Elly.