č. p. 34 - Muž s bičem se jmenuje (jméno neuvedeno) Teufel. Na voze sedí Josef Wolf a Rudolf Wolf. Za vozem stojí majitel domu Franz Wolf, jeho dcera Marie a manželka Hedwiga Wolf. č. p. 34 - Muž s bičem se jmenuje (jméno neuvedeno) Teufel. Na voze sedí Josef Wolf a Rudolf Wolf. Za vozem stojí majitel domu Franz Wolf, jeho dcera Marie a manželka Hedwiga Wolf.